1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Bartłomiej   Rajchert

CEO

Wilki Radzymin

mobilePhone
+48 604 909 000
emailAddress
bartlomiej.rajchert@wilkiradzymin.pl
website
WilkiRadzymin.pl
address
al. Jana Pawła II 20, 05-250 Radzymin

Piotr   Podleśny

Kierownik Biura

Wilki Radzymin

mobilePhone
+48 733 909 000
emailAddress
piotr.podlesny@wilkiradzymin.pl
website
WilkiRadzymin.pl
address
al. Jana Pawła II 20, 05-250 Radzymin

Bartłomiej   Rajchert

CEO

GDS Grupa Doradztwa Strategicznego

mobilePhone
+48 604 909 000
emailAddress
bartlomiej.rajchert@GDSPolska.com
address
Wiejska 19, 00-480 Warszawa +48 881 603 000
website
GDSPolska.com

Ta wiadomość oraz wszystkie pliki do niej załączone zawierają informacje pochodzące od GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-018, ul. Nowogrodzka 84/86, KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. Informacje zawarte w tej wiadomości są poufne i prawnie chronione. Odbiorcą przedmiotowej wiadomości może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś zamierzonym odbiorcą niniejszej wiadomości, Spółka zawiadamia, iż otrzymałeś ją omyłkowo oraz że jej przeglądanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Odbiorca wiadomości, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie Spółki o tym fakcie telefonicznie (+48 881 603 000) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@GDSPolska.com) i usunięcie wiadomości z komputera w sposób trwały.

This message and all files attached thereto contain information from GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. with its registered office in Warsaw 02-018, 84/86 Nowogrodzka St., KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. The information contained in this message is confidential and legally protected. Only the addressee may be the recipient of this message, excluding access by third parties. If you are not the intended recipient of this message, the Company notifies you that you received it by mistake and that its viewing, distribution, copying or similar activity is prohibited by law. The recipient of the message who received it in error is requested to notify the Company immediately by phone (+48 881 603 000) or e-mail (biuro@GDSPolska.com), and to have the message permanently deleted from their computer.

Emilia   Klima

Managing Director

GDS Grupa Doradztwa Strategicznego

mobilePhone
+48 502 414 943
emailAddress
emilia.klima@GDSPolska.com
address
Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa, +48 881 603 000
NIP 7010426773, REGON 147262507, KRS 0000510617
website
GDSPolska.com

Ta wiadomość oraz wszystkie pliki do niej załączone zawierają informacje pochodzące od GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-018, ul. Nowogrodzka 84/86, KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. Informacje zawarte w tej wiadomości są poufne i prawnie chronione. Odbiorcą przedmiotowej wiadomości może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś zamierzonym odbiorcą niniejszej wiadomości, Spółka zawiadamia, iż otrzymałeś ją omyłkowo oraz że jej przeglądanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Odbiorca wiadomości, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie Spółki o tym fakcie telefonicznie (+48 881 603 000) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@GDSPolska.com) i usunięcie wiadomości z komputera w sposób trwały.

This message and all files attached thereto contain information from GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. with its registered office in Warsaw 02-018, 84/86 Nowogrodzka St., KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. The information contained in this message is confidential and legally protected. Only the addressee may be the recipient of this message, excluding access by third parties. If you are not the intended recipient of this message, the Company notifies you that you received it by mistake and that its viewing, distribution, copying or similar activity is prohibited by law. The recipient of the message who received it in error is requested to notify the Company immediately by phone (+48 881 603 000) or e-mail (biuro@GDSPolska.com), and to have the message permanently deleted from their computer.

Mariusz   Loch

Creative Director

GDS Grupa Doradztwa Strategicznego

mobilePhone
+48 502 259 200
emailAddress
mariusz.loch@GDSPolska.com
address
Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa, +48 881 603 000
NIP 7010426773, REGON 147262507, KRS 0000510617
website
GDSPolska.com

Ta wiadomość oraz wszystkie pliki do niej załączone zawierają informacje pochodzące od GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-018, ul. Nowogrodzka 84/86, KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. Informacje zawarte w tej wiadomości są poufne i prawnie chronione. Odbiorcą przedmiotowej wiadomości może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś zamierzonym odbiorcą niniejszej wiadomości, Spółka zawiadamia, iż otrzymałeś ją omyłkowo oraz że jej przeglądanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Odbiorca wiadomości, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie Spółki o tym fakcie telefonicznie (+48 881 603 000) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@GDSPolska.com) i usunięcie wiadomości z komputera w sposób trwały.

This message and all files attached thereto contain information from GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. with its registered office in Warsaw 02-018, 84/86 Nowogrodzka St., KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. The information contained in this message is confidential and legally protected. Only the addressee may be the recipient of this message, excluding access by third parties. If you are not the intended recipient of this message, the Company notifies you that you received it by mistake and that its viewing, distribution, copying or similar activity is prohibited by law. The recipient of the message who received it in error is requested to notify the Company immediately by phone (+48 881 603 000) or e-mail (biuro@GDSPolska.com), and to have the message permanently deleted from their computer.

Marta   Tumidalska

Strategy Director

GDS Grupa Doradztwa Strategicznego

mobilePhone
+48 693 100 908
emailAddress
marta.tumidalska@GDSPolska.com
address
Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa, +48 881 603 000
NIP 7010426773, REGON 147262507, KRS 0000510617
website
GDSPolska.com

Ta wiadomość oraz wszystkie pliki do niej załączone zawierają informacje pochodzące od GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-018, ul. Nowogrodzka 84/86, KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. Informacje zawarte w tej wiadomości są poufne i prawnie chronione. Odbiorcą przedmiotowej wiadomości może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś zamierzonym odbiorcą niniejszej wiadomości, Spółka zawiadamia, iż otrzymałeś ją omyłkowo oraz że jej przeglądanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Odbiorca wiadomości, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie Spółki o tym fakcie telefonicznie (+48 881 603 000) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@GDSPolska.com) i usunięcie wiadomości z komputera w sposób trwały.

This message and all files attached thereto contain information from GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. with its registered office in Warsaw 02-018, 84/86 Nowogrodzka St., KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. The information contained in this message is confidential and legally protected. Only the addressee may be the recipient of this message, excluding access by third parties. If you are not the intended recipient of this message, the Company notifies you that you received it by mistake and that its viewing, distribution, copying or similar activity is prohibited by law. The recipient of the message who received it in error is requested to notify the Company immediately by phone (+48 881 603 000) or e-mail (biuro@GDSPolska.com), and to have the message permanently deleted from their computer.

Rafał   Bojanowski

Managing Partner

GDS Grupa Doradztwa Strategicznego

mobilePhone
+48 601 591 195
emailAddress
rafal.bojanowski@GDSPolska.com
address
Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa, +48 881 603 000
NIP 7010426773, REGON 147262507, KRS 0000510617
website
GDSPolska.com

Ta wiadomość oraz wszystkie pliki do niej załączone zawierają informacje pochodzące od GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-018, ul. Nowogrodzka 84/86, KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. Informacje zawarte w tej wiadomości są poufne i prawnie chronione. Odbiorcą przedmiotowej wiadomości może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś zamierzonym odbiorcą niniejszej wiadomości, Spółka zawiadamia, iż otrzymałeś ją omyłkowo oraz że jej przeglądanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Odbiorca wiadomości, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie Spółki o tym fakcie telefonicznie (+48 881 603 000) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@GDSPolska.com) i usunięcie wiadomości z komputera w sposób trwały.

This message and all files attached thereto contain information from GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. with its registered office in Warsaw 02-018, 84/86 Nowogrodzka St., KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. The information contained in this message is confidential and legally protected. Only the addressee may be the recipient of this message, excluding access by third parties. If you are not the intended recipient of this message, the Company notifies you that you received it by mistake and that its viewing, distribution, copying or similar activity is prohibited by law. The recipient of the message who received it in error is requested to notify the Company immediately by phone (+48 881 603 000) or e-mail (biuro@GDSPolska.com), and to have the message permanently deleted from their computer.

Anna   Kuracka

Board Office Manager

GDS Grupa Doradztwa Strategicznego

mobilePhone
+48 669 855 540
emailAddress
anna.kuracka@GDSPolska.com
address
Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa, +48 881 603 000
NIP 7010426773, REGON 147262507, KRS 0000510617
website
GDSPolska.com

Ta wiadomość oraz wszystkie pliki do niej załączone zawierają informacje pochodzące od GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-018, ul. Nowogrodzka 84/86, KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. Informacje zawarte w tej wiadomości są poufne i prawnie chronione. Odbiorcą przedmiotowej wiadomości może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś zamierzonym odbiorcą niniejszej wiadomości, Spółka zawiadamia, iż otrzymałeś ją omyłkowo oraz że jej przeglądanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Odbiorca wiadomości, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie Spółki o tym fakcie telefonicznie (+48 881 603 000) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@GDSPolska.com) i usunięcie wiadomości z komputera w sposób trwały.

This message and all files attached thereto contain information from GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. with its registered office in Warsaw 02-018, 84/86 Nowogrodzka St., KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. The information contained in this message is confidential and legally protected. Only the addressee may be the recipient of this message, excluding access by third parties. If you are not the intended recipient of this message, the Company notifies you that you received it by mistake and that its viewing, distribution, copying or similar activity is prohibited by law. The recipient of the message who received it in error is requested to notify the Company immediately by phone (+48 881 603 000) or e-mail (biuro@GDSPolska.com), and to have the message permanently deleted from their computer.

Piotr   Podleśny

Junior Researcher

GDS Grupa Doradztwa Strategicznego

mobilePhone
+48 733 909 000
emailAddress
piotr.podlesny@GDSPolska.com
address
Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa, +48 881 603 000
NIP 7010426773, REGON 147262507, KRS 0000510617
website
GDSPolska.com

Ta wiadomość oraz wszystkie pliki do niej załączone zawierają informacje pochodzące od GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-018, ul. Nowogrodzka 84/86, KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. Informacje zawarte w tej wiadomości są poufne i prawnie chronione. Odbiorcą przedmiotowej wiadomości może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś zamierzonym odbiorcą niniejszej wiadomości, Spółka zawiadamia, iż otrzymałeś ją omyłkowo oraz że jej przeglądanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Odbiorca wiadomości, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie Spółki o tym fakcie telefonicznie (+48 881 603 000) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@GDSPolska.com) i usunięcie wiadomości z komputera w sposób trwały.

This message and all files attached thereto contain information from GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. with its registered office in Warsaw 02-018, 84/86 Nowogrodzka St., KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. The information contained in this message is confidential and legally protected. Only the addressee may be the recipient of this message, excluding access by third parties. If you are not the intended recipient of this message, the Company notifies you that you received it by mistake and that its viewing, distribution, copying or similar activity is prohibited by law. The recipient of the message who received it in error is requested to notify the Company immediately by phone (+48 881 603 000) or e-mail (biuro@GDSPolska.com), and to have the message permanently deleted from their computer.

Krzysztof   Szwaczka

Attorney-at-Law

GDS Grupa Doradztwa Strategicznego

mobilePhone
+48 608 328 878
emailAddress
krzysztof.szwaczka@GDSPolska.com
address
Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa, +48 881 603 000
NIP 7010426773, REGON 147262507, KRS 0000510617
website
GDSPolska.com

Ta wiadomość oraz wszystkie pliki do niej załączone zawierają informacje pochodzące od GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-018, ul. Nowogrodzka 84/86, KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. Informacje zawarte w tej wiadomości są poufne i prawnie chronione. Odbiorcą przedmiotowej wiadomości może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś zamierzonym odbiorcą niniejszej wiadomości, Spółka zawiadamia, iż otrzymałeś ją omyłkowo oraz że jej przeglądanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Odbiorca wiadomości, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie Spółki o tym fakcie telefonicznie (+48 881 603 000) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@GDSPolska.com) i usunięcie wiadomości z komputera w sposób trwały.

This message and all files attached thereto contain information from GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. with its registered office in Warsaw 02-018, 84/86 Nowogrodzka St., KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. The information contained in this message is confidential and legally protected. Only the addressee may be the recipient of this message, excluding access by third parties. If you are not the intended recipient of this message, the Company notifies you that you received it by mistake and that its viewing, distribution, copying or similar activity is prohibited by law. The recipient of the message who received it in error is requested to notify the Company immediately by phone (+48 881 603 000) or e-mail (biuro@GDSPolska.com), and to have the message permanently deleted from their computer.

Marcin   Karczmarczyk

Informatyk

GDS Grupa Doradztwa Strategicznego

mobilePhone
+48 731 230 069
emailAddress
marcin.karczmarczyk@GDSPolska.com
address
Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa, +48 881 603 000
NIP 7010426773, REGON 147262507, KRS 0000510617
website
GDSPolska.com

Ta wiadomość oraz wszystkie pliki do niej załączone zawierają informacje pochodzące od GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-018, ul. Nowogrodzka 84/86, KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. Informacje zawarte w tej wiadomości są poufne i prawnie chronione. Odbiorcą przedmiotowej wiadomości może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś zamierzonym odbiorcą niniejszej wiadomości, Spółka zawiadamia, iż otrzymałeś ją omyłkowo oraz że jej przeglądanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Odbiorca wiadomości, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie Spółki o tym fakcie telefonicznie (+48 881 603 000) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@GDSPolska.com) i usunięcie wiadomości z komputera w sposób trwały.

This message and all files attached thereto contain information from GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. with its registered office in Warsaw 02-018, 84/86 Nowogrodzka St., KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. The information contained in this message is confidential and legally protected. Only the addressee may be the recipient of this message, excluding access by third parties. If you are not the intended recipient of this message, the Company notifies you that you received it by mistake and that its viewing, distribution, copying or similar activity is prohibited by law. The recipient of the message who received it in error is requested to notify the Company immediately by phone (+48 881 603 000) or e-mail (biuro@GDSPolska.com), and to have the message permanently deleted from their computer.

Bartłomiej   Rajchert

CEO

GDS Grupa Doradztwa Strategicznego

mobilePhone
+48 604 909 000
emailAddress
bartlomiej.rajchert@GDSPolska.com
address
Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa, +48 881 603 000
NIP 7010426773, REGON 147262507, KRS 0000510617
website
GDSPolska.com

Ta wiadomość oraz wszystkie pliki do niej załączone zawierają informacje pochodzące od GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-018, ul. Nowogrodzka 84/86, KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. Informacje zawarte w tej wiadomości są poufne i prawnie chronione. Odbiorcą przedmiotowej wiadomości może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś zamierzonym odbiorcą niniejszej wiadomości, Spółka zawiadamia, iż otrzymałeś ją omyłkowo oraz że jej przeglądanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Odbiorca wiadomości, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie Spółki o tym fakcie telefonicznie (+48 881 603 000) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@GDSPolska.com) i usunięcie wiadomości z komputera w sposób trwały.

This message and all files attached thereto contain information from GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o. with its registered office in Warsaw 02-018, 84/86 Nowogrodzka St., KRS 0000510617, NIP 7010426773, REGON 147262507. The information contained in this message is confidential and legally protected. Only the addressee may be the recipient of this message, excluding access by third parties. If you are not the intended recipient of this message, the Company notifies you that you received it by mistake and that its viewing, distribution, copying or similar activity is prohibited by law. The recipient of the message who received it in error is requested to notify the Company immediately by phone (+48 881 603 000) or e-mail (biuro@GDSPolska.com), and to have the message permanently deleted from their computer.

GDS Grupa Doradztwa Strategicznego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa

+48 881 603 000

kontakt@GDSPolska.com

 

Dane rejestrowe:

NIP 7010426773

REGON 147262507

KRS 0000510617

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Agencji Public Relations

© 2023 GDS

projekt i wykonanie:

Zuzanna Porzezińska-Turek