1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en
12 grudnia 2023

Raport Foresight Wiejska 19. Postulaty do nowego rządu

Umożliwienie podatnikom zawierania ugód z fiskusem, wiążące terminy dla urzędników w Kodeksie postępowania administracyjnego, odrębny rządowy departament dotyczący odejścia od węgla, a przede wszystkim: odbudowa dialogu na linii rząd-biznes - m.in. te kwestie jako istotne dla przedsiębiorców porusza opublikowany we wtorek raport „Foresight Wiejska 19. Postulaty do nowego rządu”.

 

Publikacja raportu zbiega się w czasie z expose premiera Donalda Tuska. Jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego rządu otwarcie na dialog z przedsiębiorcami zapowiadał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Potrzeby są duże, oczekiwania biznesu również.

 

Raport zawiera postulaty sformułowane z punktu widzenia przedsiębiorców, które odzwierciedlają głęboką potrzebę zmiany nastawienia administracji publicznej do biznesu i powrotu na drogę partnerskiej współpracy – podkreśla Bartłomiej Rajchert, CEO GDS Grupy Doradztwa Strategicznego, inicjator raportu.

 

Współpraca państwa i biznesu

 

W obszarze współpracy państwa i biznesu podstawowy postulat, jaki wybrzmiał w głosach ekspertów, dotyczy zmiany nastawienia świata polityki i_administracji publicznej.

 

Postulujemy przywrócenie właściwego, transparentnego i skutecznego dialogu społecznego, tj. takiego procesu stanowienia prawa, gdzie uczestnicy rynku mają realny wpływ na powstające regulacje. Dialog społeczny nie może być fasadowy. A dialog regulacyjny musi być oparty na nauce i faktach – podkreśla w niniejszym_raporcie dr inż. Ewa Starzyk.

 

Eksperci opowiadają się tam się m.in. za wprowadzeniem mechanizmu dodatkowej oceny skutków regulacji (OSR) zlecanej ośrodkom analitycznym niezwiązanym z_administracją, a także za obowiązkowym OSR ex post, czyli weryfikacją, czy regulacja w rzeczywistości prowadzi do realizacji stawianych przez nią celów i czy wymaga ewentualnych nowelizacji. Kolejne postulaty to m.in. wsparcie polityczne i dyplomatyczne dla polskiego biznesu na arenie międzynarodowej, a także poprawa zdolności analitycznych administracji publicznej.

 

Urzędnicy potrzebują narzędzi analitycznych, które będą ich wspomagać w procesach decyzyjnych. Powinni też znacznie więcej zarabiać, tak samo jak parlamentarzyści i członkowie rządu. Dysproporcje w zarobkach między sferą publiczną a prywatną prowadzą do osłabienia jakości działania tej pierwszej – przekonuje dr Krzysztof Księżopolski.

 

Energia, klimat i środowisko

 

W bloku poświęconym energii i klimatowi eksperci wskazują m.in. na opóźnienia we wdrażaniu unijnych dyrektyw klimatycznych, na niską jakość polityk publicznych oraz na fakt, że do przeprowadzenia transformacji energetycznej niezbędna jest umowa społeczna, gdyż w przeciwnym wypadku będzie to politycznie i społecznie niezwykle kosztowne. Wśród postulatów jest też m.in. utworzenie odrębnego departamentu zajmującego się tylko tematem odejścia od węgla i zapewnieniem górnikom innych zajęć.

 

Biorąc pod uwagę wyniki wyborów i rząd oparty na trzech formacjach, z których każda ma charakter koalicji, spodziewam się, że polityka energetyczno-klimatyczna może zostać rozparcelowana po kilku ministerstwach. A w tych obszarach bardzo potrzebna jest koordynacja – podkreśla Bartosz Kwiatkowski.

 

Podatki i sankcje wobec przedsiębiorców

 

Z kolei w części dotyczącej podatków eksperci postulują m.in. wprowadzenie w Kodeksie postępowania administracyjnego wiążących terminów załatwiania spraw przez organy, powiązanych z sankcjami za ich przekroczenie jako narzędzie walki z wszechobecną przewlekłością postępowań. Zwracają też uwagę na konieczność ukrócenia nadużyć dotyczących tymczasowych aresztowań w biznesie.

 

Kolejną kwestią jest umożliwienie podatnikom zawierania ugody z fiskusem – na co już dzisiaj pozwalają m.in. USA i część krajów europejskich. Tymczasem w Polsce, w sytuacji spornej, będącej dla podatnika „być albo nie być”, jego pieniądze zostają poniekąd „tymczasowo aresztowane” przez państwo, a żmudny proces dochodzenia sprawiedliwości przed sądem – nawet, jeśli skończy się sukcesem przedsiębiorcy – to nierzadko już po upadku firmy.

 

Wiele zmian w podatkach będzie wynikać z przepisów międzynarodowych, dyrektywy VIDA, dyrektywy o minimalnym podatku dochodowym, konieczne jest także dostosowanie przepisów do wyroków TS UE, które zapadały w ostatnich latach. Musimy pamiętać także o uszczelnianiu systemu podatkowego, tracą na tym podatnicy, ale także przedsiębiorcy, którzy muszą rywalizować z nieuczciwymi praktykami. Istotną rolę będą odgrywali w tym urzędnicy skarbowi, którzy powinni mieć dobre warunki pracy, ale także powinni rozumieć odpowiedzialność za swoje decyzje – wylicza ponadto dr Antoni Kolek. 

 

 

POSTULATY PRZEDSIĘBIORCÓW DO NOWEGO RZĄDU

I. Współpraca państwa i biznesu, czyli jak wypełnić ramy realnym działaniem

 1. Prowadzenie dialogu regulacyjnego opartego na nauce i faktach
 2. Stosowanie zasad lepszego stanowienia prawa (Better Regulation)
 3. Wsparcie polityczne i dyplomatyczne dla polskiego biznesu na arenie międzynarodowej
 4. Poprawa zdolności analitycznych administracji publicznej
 5. Jasne uregulowanie współpracy publiczno-prywatnej
 6. Odbudowa zaufania pomiędzy partnerami dialogu społecznego
 7. Odbudowa roli Polski jako równorzędnego partnera w procesie stanowienia prawa UE

 

II. Energia, klimat i środowisko. Zamiast polityki dostosowywania się – polityka wyprzedzania

 1. Zamiast polityki dostosowywania się — polityka wyprzedzania
 2. Długofalowy plan działania, niezmienność zasad oraz regulacje pozwalające na ograniczenie ryzyk i budowanie w dłuższej perspektywie
 3. Terminowe wdrażanie regulacji unijnych w obszarze środowiska
 4. Postawienie na budowanie infrastruktury pod nowe technologie
 5. Umowa społeczna i stały dialog władzy z obywatelami

 

III. Podatki i sankcje wobec przedsiębiorców

 1. Wprowadzenie w Kodeksie postępowania administracyjnego wiążących terminów załatwiania spraw przez organy, powiązanych z sankcjami za ich przekroczenie jako narzędzia walki z wszechobecną przewlekłością postępowań
 2. Umożliwienie podatnikom zawierania ugody z fiskusem
 3. Rewizja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 4. Ukrócenie nadużyć dotyczących tymczasowych aresztowań w biznesie

 

IV. Katalizatory – wykorzystać potencjał do rozwoju. Wykorzystanie dobrych regulacji i stworzenie nowych w dziedzinach, w których ich brakuje

 1. Wykorzystanie dobrych regulacji i stworzenie nowych w dziedzinach, w których ich brakuje
 2. Wspieranie polskich firm za granicą poprzez dyplomację gospodarczą
 3. Ustabilizowanie dochodów samorządów
 4. Zaplanowanie środków na inwestycje prorozwojowe

 

V. Wyzwania branżowe – żeby ruszyć do przodu, trzeba się czasem cofnąć

 1. Żeby ruszyć do przodu, trzeba cofnąć niektóre złe regulacje branżowe
 2. Wykorzystajmy wszystkie dostępne technologie dekarbonizacji gospodarki
 3. Systemowe wsparcie merytoryczne i finansowe polskich firm w procesie wdrażania Zielonego Ładu
 4. Regulacje branżowe i wysoko techniczne powinny być tworzone z udziałem specjalistów

 

 
Eksperci, którzy uczestniczyli w warsztatach „Foresight Wiejska 19”:
dr Justyna Glusman, Marcin Grzybowski, Paulina Kapuścińska, dr Antoni Kolek, Tomasz Korczyński, dr Krzysztof Księżopolski, Bartosz Kwiatkowski, Bartłomiej Rajchert , dr _inż. _Ewa _Starzyk, Mec. Agnieszka Zaborowska
 
Opiekę merytoryczną nad projektem „Foresight Wiejska 19” zapewniają:
dr hab. Olgierd Annusewicz, Przemysław Radwan-Rőhrenschef

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Foresight Wiejska 19. Postulaty do nowego rządu” wypracowanym w ramach spotkania eksperckiego.

Aby pobrać niniejszy raport, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zainteresowaniem raportem „Foresight Wiejska 19”. Mam świadomość, że powyższą zgodę mogę wycofać, zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych na potrzeby przesyłania podobnych informacji pod adresem kontakt@GDSPolska.com. Administratorem danych osobowych jest GDS Grupa Doradztwa Strategicznego sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-480), ul. Wiejska 19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000510617.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.

GDS Grupa Doradztwa Strategicznego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa

+48 881 603 000

kontakt@GDSPolska.com

 

Dane rejestrowe:

NIP 7010426773

REGON 147262507

KRS 0000510617

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Agencji Public Relations

© 2023-2024 GDS

projekt i wykonanie:

Zuzanna Porzezińska-Turek